Brandi

Logoja e ABCom dhe elementet e tjera grafike identifikuese të Mark&eum...

Punësim

Krahas investimeve të mëdha në fushën e teknologjis&eum...

Historiku

  Themeluar në Prill 1998 ABCom u bë shumë shpejt ISP ...

Llogaritë Bankare

Më poshtë renditen të gjitha llogaritë bankare që ABCom ka aktive në bankat në Shqipëri, në monedhat e ndryshme LEK,EUR dhe USD, për të lehtësuar transaksionet e shërbimeve që keni nga ABCom.

EMRI I BANKES NUMRI I LLOGARISE
ACCOUNT NO
MONEDHA
Intesa San Paolo Bank AL09208110080000020011435302
AL79208110080000020011435303
AL36208110080000020011435301
LEK
EUR
USD
Credins Bank AL74212110160000000000013526 LEK
OTP Bank Albania AL43213110440000000000107260 LEK
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE -ABI AL45210110500000000000144932
AL70210110500000000000150108
LEK
EUR
Alpha Bank AL14902116564401230014347032
AL54214111440111329098020125
LEK
EUR
Banka Kombetare Tregtare AL7920511021465396CLPRCLALLA LEK
ProCredit Bank AL51209111080000108329220001 LEK
Raiffeisen Bank AL26202110370000004302801872 LEK
Tirana Bank AL78206110110000110310256100 LEK
Copyright Vodafone 2020 ©